Potteelt

 

Wie de ontwikkeling van zijn teelt goed wil sturen en optimaliseren ontkomt ook niet aan het meten van het watergehalte en de EC in de potten. De schaalgrootte in de tuinbouw neemt toe, evenals de concurrentiedruk, en de mogelijkheid om te sturen op het ‘groene vinger gevoel’ neemt daarmee af. De klimaat computer is al gemeengoed, en de gegevens van watergehalte en EC vormen een onmisbare schakel in de ontwikkeling van klimaatcontrole naar precisielandbouw. Ook bij open teelten is het monitoren van het watergehalte voor de sturing van de irrigatie en bemesting een investering die zich terugverdient, niet alleen door de besparing op water en mest tot wel 50% alsook door de verbeterde groei en kwaliteit van het gewas. Met de potsensor kan in elke maat pot op het juiste (wortel) niveau worden gemeten, een unieke eigenschap van de AquaTag pot sensoren. Ook van deze sensor zijn er een Basic en Remote versie. In de meeste gevallen is de Remote de handigste keus voor deze teelten omdat het uitlezen van grote aantallen sensoren met de hand arbeidsintensief en daarmee kostbaar is, maar ook hier is het automatiseren van het uitlezen van de Basic sensoren in sommige gevallen mogelijk. Zie bijvoorbeeld het voorstel voor de Shuttle + AquaTag van LogiqsAgro en SensorTagSolutions.