Volle grond teelt

 

In de volle grond, zowel onder glas als bij open teelten, is het van belang het watergehalte te meten op wortelniveau. Het kan leerzaam zijn om ook net onder en boven dat niveau te meten. Daarmee wordt een goed beeld verkregen van de snelheid waarmee, en mate waarin, het water doordringt in de bodem. Gaat dit erg snel, bijvoorbeeld in zanderige gronden, dan krijgt het gewas mogelijk minder water verwacht. De AquaTag sensoren voor in de volle grond kunnen vanaf 15 cm tot 45 cm diep in de grond worden gestoken zodat een diepte vochtprofiel in veel gevallen kan worden vastgesteld. Verder geldt ook bij deze teelten dat door te meten zowel kwaliteitsverbetering als een besparing van water en mest, in veel gevallen tot wel 50%, gemakkelijk te realiseren zijn.